malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

secesja - kierunek w sztuce występujący pod koniec XIX i na początku XX wieku. We Francji i Anglii zwany Art Nouveau, w Niemczech - Jugendstil, we Włoszech Stile Liberty, w Belgii - Modern Style, w Polsce - Młoda Polska. Pojawił się jako sprzeciw wobec historycyzmu i akademizmu w sztuce. Cechy charakterystyczne stylu - asymetria, atektoniczność, wertikalizm, płaszczyznowość, linearyzm, dekoracyjność. Wzory czerpano z obserwacji natury, sztuki ludowej, baśni i sztuki Dalekiego Wschodu. W Polsce najwybitniejszymi przedstawicielami sztuki secesjnej byli Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer.

sfumato - określenie techniki modelowania elementów obrazu polegającej na miękkich przejściach światłocieniowych aż do zatarcia konturów, dający efekt mgły na obrazie (charakterystyczna cecha obrazów Leonarda da Vinci).

sgraffito - technika malarstwa o ograniczonej palecie barw, polegająca na budowaniu plamy barwej poprzez odsłanianie kolejnych warstw kolorowych tynków. Technika bardzo trwała i niezwykle dekoracyjna.

sinopia - materiał rysowniczy wykonany z czerwono-brązowej ziemi wydobywanej w miejscowości Sinope nad Morzem Czarnym. To także określenie rysunku wykonanego tym materiałem.

studium - znaczenie związane ze sztukami plastycznymi: należy odróżnić studium od szkicu. Podczas, gdy szkic jest plastyczną formą notatki o interesującym przedmiocie lub temacie i można, a nawet trzeba wykonać go w kilka minut, studium stanowi rodzaj wielogodzinnej pracy twórczej, polegającej na stopniowym pogłębianiu zainteresowania studiowanym obiektem i przekazywaniu go w formie rysunku lub malowidła.

spoiwo malarskie - substancja wiążąca pigment, potrzebna do wykonania farby. Wyróżniamy między innymi: 1. spoiwo klejowe (rozpuszczalne w wodzie), 2. spoiwo olejne (oleje schnące), 3. spoiwo olejno-żywiczne, 4. spoiwo woskowe, 5. spoiwo temperowe (emulsyjne).

sygnatura - autorskie oznakowanie dzieła.

sykatywa - substancja dodawana do farb w celu przyspieszenia ich schnięcia.

szkicownik - zeszyt papieru do rysowania, przeznaczony do wykonywania krótkich notatek rysunkowych.

szpachla malarska - narzędzie malarskie wykonane z metalu służące do nanoszenia grubych warstw farby na podłoże.

sztafaż - w pejzażu grupa postaci lub zwierząt wprowadzonych do kompozycji.

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.