malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga Polski

Rozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

realizm - mamy dwa znaczenia tego pojęcia: 1. może oznaczać tendencję w sztuce różnych okresów, polegającą na próbach odtwarzania rzeczywistości w sposób możliwie najwierniejszy. 2. określa kierunek w literaturze i sztuce, który pojawił się w połowie XIX wieku, a swoje apogeum osiągnął w latach 90-tych tegoż wieku. Programowo przeciwstawiał się akademizmowi i romantyzmowi. Dążył do obiektywizacji przedstawianej codziennej rzeczywistości. Ulubione tematy, to sceny rodzajowe z życia chłopów i uboższych warstw społeczeństwa. Najsłynniejsi realiści, to G. Courbet, J.-F. Millet, a w Polsce J. Chełmoński i Gierymscy.

renesans - w ogólnym pojęciu, termin ten oznacza odrodzenie się czegoś, odnowienie i rozkwit. W odniesieniu do sztuki renesans, to okres w historii kultury europejskiej zapoczątkowany we Włoszech w XIV wieku i trwający umownie do końca XVI wieku. Charakteryzował się fascynacją dorobkiem starożytnych, zamiłowaniem do studium natury, zgłębianiem zasad anatomii i perspektywy. Za najważniejsze artyści uznawali mistrzostwo w odwzorowywaniu trójwymiarowości na płaszczyźnie i harmonię kompozycji. Stosowali światło rozproszone, kolory lokalne, barwy czyste i nasycone. Dzieła Rafaela, Leonarda da Vinci, Michała Anioła czy Tycjana, to przykłady sztuki okresu renesansu w najlepszym gatunku.

replika - powtórzenie dzieła wykonane przez twórcę oryginału. Może różnić się wymiarami, drobnymi szczegółami i techniką.

rokoko - nurt stylistyczny występujący w końcowej fazie baroku, ale dający się od niego wydzielić, charakteryzujący się lekkością, finezją, koronkowością i sentymentalizmem.

romantyzm - nurt w sztuce europejskiej występujący w latach 1820-60, jako opozycja do oświecenia i klasycyzmu. Faworyzował uczuciowość, religijność, indywidualizm, patriotyzm, uwielbienie natury.

romańska sztuka - styl w sztuce rozwijający się w XI-XIII wieku na obszarze wpływów duchowości chrześcijańskiej - w Europie, na Bliskim Wschodzie po Syrię i Palestynę, a poprzez Ruś Halicką do Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego. Sztuka romańska czerpała z osiągnięć architektury starożytnej w sposób wybitnie twórczy, tzn. przetwarzała jej elementy w nową jakość stylistyczno-treściową. Wytworzyła pierwszy w dziejach sztuki jednolity styl. Wczesny romanizm przypada na XI wiek, a pełny rozkwit na wiek XII. We Francji od 1144 roku równolegle rozwijała się sztuka gotycka. Pierwsza połowa XIII wieku, to okres schyłkowy stylu romańskiego. Trzeba też pamiętać, że na niektórych obszarach stylistyka romańska utrzymała się nawet w XIV i XV wieku. Rodzaje budowli romańskich: 1. kościoły zakonne z zabudowaniami przyklasztornymi, 2. kościoły pielgrzymkowe związane z kultem relikwii, 3. katedry, kolegiaty, kościoły parafialne. Charakterystyka stylu - masywność, kubiczność, zwartość, modułowość, kamień jako budulec, symbolika form, plany krzyża łacińskiego, rzadziej koła i wieloboku.

romańskie malarstwo - ściśle związane z architekturą stanowiło dekorację sklepień i ścian budowli. Cechy - płaskość, linearyzm, ograniczona paleta barw (ugry, ziemie zielone, błękit). W malarstwie romańskim rozwinęło się też witrażownictwo, malarstwo miniaturowe i tablicowe.

rysunek - składowa malarstwa, w której dominującym sposobem przekazywania artystycznych treści jest linia i światłocień. Podstawowymi narzędziami i materiałami są ołówek, kreda, węgiel, piórko, tusze. Niektórzy uważają rysunek za odrębną od malarstwa formę sztuk plastycznych, jednak nie sposób wykreślić granicy pomiędzy tymi dwoma aktywnościami artystycznymi. Możemy przecież wykonać rysunek wielobarwny, a obraz namalować monochromatycznie.

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.