malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

paleta - rodzaj płytki wykonanej z twardego drewna, porcelany, blachy lub kamienia służącej do rozrabiania i mieszania farb.

papier - materiał celulozowy przeznaczony do pisania. Wynalazek chiński z ok. 105 r. n.e. sporządzany początkowo z łyka miejscowych roślin, a potem częściowo ze szmat. W 751 roku tajemnice wytwarzania papieru przejęli Arabowie. Pierwsza papiernia w Europie powstała w Toledo w Hiszpanii w 1150 roku. Następne w XII wieku we Francji i we Włoszech. W XIV wieku w Niemczech, w Polsce, w Rosji. Papier drzewny stosuje się powszechnie od połowy XIX wieku. Papier ze szmat i bezdrzewny stosuje się do dokumentów szczególnej wagi. Do celów artystycznych stosowano tzw. papier żeberkowy, welinowy, esparto, japoński, kredowy. W Polsce obowiązują dwa formaty zasadnicze papieru: A (61 x 86 cm), B (70 x 100 cm) oraz ich składki (A1, B1 itd.). Gramatura papieru określana jest według norm europejskich poprzez ciężar 1m2.

passe-partout - rodzaj oprawy rysunku lub malowidła wykonanego na podobraziu papierowym, zazwyczaj wykonanej z tektury z otworem wyciętym wewnątrz w wielkości odpowiadającej oprawianej pracy. Spełnia funkcje ochronną i estetyczną.

pendant - w sztukach plastycznych dzieło, będące dokładnym odpowiednikiem kompozycyjnym drugiego dzieła. W malarstwie są to dwa obrazy tych samych rozmiarów, o zbliżonym temacie, kompozycji i kolorycie, przeznaczone do ekspozycji razem (np. symetrycznie).

perspektywa malarska - umiejętność ukazywania trójwymiarowości na płaszczyźnie.

pędzel - podstawowe narzędzie pracy malarza. Pędzle mogą być wykonane z włosia naturalnego (wiewiórki, wydry, kuny, kozy, borsuka, świni) lub syntetycznego. Dzielą się za względu na kształt na: okrągłe, zakończone cienkim szpicem, okrągłe zakończone tępo, płaskie, wachlarzowate.

dalej

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.