malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

neoimpresjonizm - kierunek w malarstwie powstały we Francji w latach 80-tych XIX wieku. Celem neoimpresjonistów było uporządkowanie osiągnięć impresjonistów. W efekcie wytworzył zasady, które stały się zaprzeczeniem dziedzictwa impresjonizmu, ponieważ artyści dążyli w swoich pracach doświadomej i zdyscyplinowanej kompozycji, budowali trójwymiarowo i przestrzennie i celowo stosowali zasady dywizjonizmu i technikę pointylizmu.

neoplastycyzm - doktryna malarska ogłoszona w 1920 roku w Paryżu przez P. Mondriana. Mondrian stawiał sobie za cel oczyszczenie sztuki z wszelkich elementów przedstawieniowych, stworzenie języka uniwersalnego i zobiektywizowanego dla przekazywania treści wewnętrznych.

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.