malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

karmazyn - czerwony barwnik uzyskiwany z owadów czerwca, używany do barwienia drogich gatunków tkanin. W XVII-XVIII wieku karmazyn stał się bardzo popularnym kolorem w polskim ubiorze narodowym. Słowo "karmazyn" stało się wtedy synonimem zamożnego szlachcica.

karnacja - w malarstwie tonacja nadawana przez artystę malowanemu, ludzkiemu ciału.

karykatura - przesadne i ośmieszające podkreślenie charakterystycznych cech przedstawianych postaci, przedmiotów lub wydarzeń.

kicz - potoczna nazwa określająca przedmiot sztuki jako tandetny, bezwartościowy lub zbyt łatwy w odbiorze.

klasycyzm - kierunek w sztuce czerpiący z tradycji klasycznej sztuki starożytnej, którego rozkwit przypada na 2 poł. XVIII wieku i początek wieku XIX. Celem sztuki klasycystycznej było wydobycie harmonii, ładu, symetrii, rytmu.

kolorystyka - dobór i zestawienie barw charakterystyczne dla określonej kompozycji malarskiej, określonego artysty lub całego kierunku artystycznego.

koloryt - przeważający zespół barw na obrazie. Możemy wyróżnić koloryt ciepły, w którym przewagę mają barwy czerwone i żółte oraz koloryt zimny z dominantą zieleni i błękitów.

kolor lokalny - to barwa przedstawianych postaci lub przedmiotów bez uwzględnienia zmian kolorystycznych wynikających z wpływu światła i cienia.

kontrapost - sposób ustawienia całej postaci tak, aby ciężar ciała spoczywał na jednej nodze.

krajobraz, pejzaż - temat w malarstwie wyodrębniony jako samodzielny gatunek ukazujący widoki natury. Pejzaż o przewadze motywów architektonicznych, to weduta, a o przewadze tematów morskich - marina.

krosna malarskie - rodzaj ramy z drewnianych listew, stanowiącej szkielet konstrukcyjny pod obraz malowany na podobraziu płóciennym.

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.