malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

hiperrealizm - kierunek w sztuce zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, którego rozkwit przypada na lata 70-te XX wieku. Charakteryzuje go niezwykła wierność w odtwarzaniu przedstawianych motywów, świadome odrzucenie wszelkiej estetyzacji, duże wymiary podobrazi.

historyzm - w malarstwie dbałość o wierne odtworzenie historycznych szczegółów w oparciu o dostępne źródła.

horyzontalizm - zasada kompozycyjna, w której przewagę stanowią kierunki poziome.

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.