malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

faktura - w malarstwie termin ten określa sposób nakładania farb na podłoże. Może być faktura gładka, szorstka, impastowa itd.

farba - to ogólnie mówiąc, mieszanina pigmentu i spoiwa. Do połowy XIX wieku farby ucierano ręcznie, po tym czasie farby stały się produktem przygotowywanym zazwyczaj fabrycznie. Farby dzieli się, w zależności od zastosowanego spoiwa, na farby: olejne (spoiwem są oleje schnące), farby olejno-żywiczne (spoiwem są oleje schnące z dodatkiem żywicy i balsamu), farby klejowe (spoiwem jest roztwór kleju w wodzie), farby woskowe (spoiwem jest wosk), farby wapienne (spoiwem jest mleko wapienne), farby syntetyczne (spoiwem jest żywica organiczna). Można też dokonać innego podziału farb, w zależności od planowanego efektu wizualnego, na farby: kryjące, półkryjące i laserunkowe. W ceramice stosuje się specjalne mieszanki glinek i tlenków metali, dla których spoiwem są, do momentu wypalenia, balsamy i olejki. Wśród farb ceramicznych wyróżniamy farby podszkliwne (wypalane w wysokich temperaturach, o niewielkiej palecie kolorystycznej) i farby naszkliwne (wypalane w temperaturach niższych).

fowizm - kierunek w malarstwie francuskim ukształtowany na początku XX wieku. Głównym jego przedstawicielem jest Matisse. Inni fowiści, to A. Derrain, M. Flaminck, R. Dufy. Artyści pragnęli całkowitej swobody malarskiej, dlatego zrywali z naśladownictwem natury. Sztukę fowistów wyróżnia syntetyczne kształtowanie formy, śmiała deformacja rysunku i stosowanie czystych, płaskich i pełnych światła plam koloru.

frottage - prosta technika rysunkowa polegająca na pocieraniu grafitem kartki papieru położonej na fakturalnej powierzchni materiałów takich, jak kamień, drewno itp.

© - malarstwo i Ty - Renata Kucharska, 2010-2013.