malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga Polski

Rozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

faktura - w malarstwie termin ten określa sposób nakładania farb na podłoże. Może być faktura gładka, szorstka, impastowa itd.

farba - to ogólnie mówiąc, mieszanina pigmentu i spoiwa. Do połowy XIX wieku farby ucierano ręcznie, po tym czasie farby stały się produktem przygotowywanym zazwyczaj fabrycznie. Farby dzieli się, w zależności od zastosowanego spoiwa, na farby: olejne (spoiwem są oleje schnące), farby olejno-żywiczne (spoiwem są oleje schnące z dodatkiem żywicy i balsamu), farby klejowe (spoiwem jest roztwór kleju w wodzie), farby woskowe (spoiwem jest wosk), farby wapienne (spoiwem jest mleko wapienne), farby syntetyczne (spoiwem jest żywica organiczna). Można też dokonać innego podziału farb, w zależności od planowanego efektu wizualnego, na farby: kryjące, półkryjące i laserunkowe. W ceramice stosuje się specjalne mieszanki glinek i tlenków metali, dla których spoiwem są, do momentu wypalenia, balsamy i olejki. Wśród farb ceramicznych wyróżniamy farby podszkliwne (wypalane w wysokich temperaturach, o niewielkiej palecie kolorystycznej) i farby naszkliwne (wypalane w temperaturach niższych).

fowizm - kierunek w malarstwie francuskim ukształtowany na początku XX wieku. Głównym jego przedstawicielem jest Matisse. Inni fowiści, to A. Derrain, M. Flaminck, R. Dufy. Artyści pragnęli całkowitej swobody malarskiej, dlatego zrywali z naśladownictwem natury. Sztukę fowistów wyróżnia syntetyczne kształtowanie formy, śmiała deformacja rysunku i stosowanie czystych, płaskich i pełnych światła plam koloru.

frottage - prosta technika rysunkowa polegająca na pocieraniu grafitem kartki papieru położonej na fakturalnej powierzchni materiałów takich, jak kamień, drewno itp.

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.