malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga PolskiRozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

barok - to kierunek w literaturze i sztuce rozwijający się w latach 1590 - 1770, początkowo we Włoszech, później w całej Europie, a także w Ameryce Łacińskiej. Charakterystyczne cechy sztuki barokowej: monumentalizm, bogactwo, iluzjonizm, efektowność materiałów, przepych kolorów. W malarstwie renesansowa harmonia została zastąpiona dynamiką kompozycji, ekspresją kolorów i faktury. W latach 1590 - 1620, w malarstwie wytworzyły się cztery wyraźne formuły stylistyczne: 1. styl Carraccich i ich kręgu (Bolonia, Rzym, Neapol), 2. styl Caravaggia (caravaggionizm we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii i Flandrii), 3. styl bolońskich i rzymskich malarzy - dekoratorów (iluzjonistyczne malarstwo ścienne), 4. styl Rubensa i jego kręgu. We Francji wykształcił się nurt baroku klasycyzującego, którego przedstawicielami są N. Poussin i Ch. le Brun. W Holandii w czasach baroku rozwinęło się na ogromną skalę malarstwo rodzajowe i martwa natura, która stała się w epoce baroku samodzielnym tematem malarskim.

barwa - jest to doznanie zmysłu wzroku wywołane przez promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie fal od 380 do 780 milimikronów.

biennale - nazwa imprezy kulturalnej, zazwyczaj o zasięgu międzynarodowym, organizowanej co dwa lata, mającej charakter konkursu. Najstarsze, biennale weneckie, odbywa się od 1895 roku i prezentuje najnowsze trendy w sztuce światowej.

bozzetto - termin, którym określano szkic malarski lub rzeźbiarski. Obecnie stosuje się go tylko do rzeźby małych rozmiarów, wykonanej w miękkim materiale, jako szkic dla większej realizacji.

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.